Mi az a QCC?

A   Quantum Creation Course
célja kettős:

a Homo Liberty és Homo Creative tudatállapotok elérése 

images (14)

Homo Liberty – A Felszabadult Ember

I.) Homo Liberty  - A  ”FELSZABADULT EMBER”  ÁLLAPOTA

Ez az állapot a lélekben és tudatilag tartósan és stabilan felszabadult, tetterős, túláradóan boldog  és egészséges ember. Teljes bizonyossággal önmagában és az aktuális képességeiben éli a saját életét – alapvetően itt és most.

1.) A Homo Liberty mentes a saját korábbi önkorlátozó döntései hatásaitól, így  
– immár áltatások  helyett képes bármivel őszintén szembenézni, és
- bármit  bárkivel  megbeszélni,
-
bárminek  nekikezdeni  és azt végigcsinálni, vagy a

– vele történtek szinte minden pillanatára  visszaemlékezni.

2.) a Homo Liberty állapotában az ember megszabadult az alapvető kényszeres
késztetéseitől
, hogy folyton   

– ismétlődő hasonló problémák láncolatait hozza  létre,
– hogy elzárkózzon a segítség szabad nyújtásától és elfogadásától,
– hogy bűntudatban éljen az ön és mások hibáztatásai kapcsán, valamint
– megszabadult a változástól való félelmétől.

3.) A Homo Liberty állapotában az ember pontosan képes
az élete fontossági sorrendjei és értékrendje helyes, kellő súllyal történő megítélésére és kezelésére,
mentes a korábbi őt felzaklató múltbeli  élményei hatásaitól így azok  nem fejtenek már ki rá visszahúzó és  blokkoló vagy bármilyen kényszeres  hatást,  valamint    
– a folyamatos környezeti leértékelések nem érintik meg és
– az élethez való  hozzáállása  valóban felelős, hisz belső meggyőződésből és késztetésből vállal fel egyre nagyobb helytállást és tudást igénylő szerepeket  az életében.

4.)A Homo Liberty állapotban az ember már feldolgozta az érzelmileg őt ért fájó egyéb hatásokat is,  legyenek azok
– különféle „életjátszmák”, veszteségek, vagy elbukott ígéretek. Mentes a mások hibáztatásától. Sem a múlt, sem a jelen, sem a jövőbeli veszteségektől való félelmei sem terhelik már. Nem mozgatják a gyűlölet, a féltékenység és a bosszú revansának és a saját  rögeszméinek, előítéleteinek valamint  megbúvó benevelt hiteinek késztetései. Befejezte a mások feletti önkényes hatalmi játszmáit és ezek áldozati oldalára  is immunissá lett.
Nem az automatizmusai, hanem a saját józan döntései alapján él.

A Homo Liberty gyakorlatilag már nem nevezhető esendő emberi állapotnak, messze-messze több annál.

A tisztulási folyamat mellett megszerzett ismereteknek és a lebontott saját blokkjai, kérgei  tapasztalatainak köszönhetően tudja, hogy  ki ő, hogyan működik, honnan jött, hova megy és hogy mit miért tesz. Ez egy Buddha állapothoz hasonlítható tiszta tudati szint, amikor az egyén már képes a szándékát és a figyelmét  teljes önbizalommal és bizonyossággal torzítatlanul  megnyilvánítani és uralni.
Megértette honnan ered valójában az ereje és, hogyan képes azt fokozni.

áttöltendők 2

Homo Creative – a Tudatos Teremtő Lélek

II.) Homo Creative
- A  ”TUDATOS TEREMTŐ” LÉLEK   ÁLLAPOTA

Ez az állapot a  Lélek azon teremtő állapota, amikor  már a “látszólag merev” fizikalitás feltételrendszerén kívülről állóan irányítja a testét és rendezi át  a körülményeit, felismerve és élve eredendő (fél)isteni képességeivel.

A Homo Creative állapotában a lélek, az  Élet Forrása alapvető szándékát felismerve  és annak örök nézőpontjaival, szándékaival  és minőségével egyre jobban rendelkezve, a gondolataival, kijelentéseivel és fenntartott szándékával képes irányítani az életet és az örök fejlődést. Nem állíthatja meg semmi.

A Homo Liberty csengő-bongó buddhai tisztaságától  kezdődően nyílik egyenes út a szándékkal rendelkező kijelentéssel, azaz a saját  figyelem és szándék-energiával történő direkt teremtéshez és a letisztult szellemi érzékelési képességek irányába. A Homo Liberty  blokk mentes belső tudati  állapota szükséges előfeltétele  a további kiszámítható és stabil fejlődésednek, amit egyre önállóbban Te generálsz önmagadnak. 

74708_304647659618662_120680488015381_706635_1029211008_nA saját világodban visszaszerzett bizonyosságszinted, kontrollált figyelmed  és szellemi energiád  a valódi  alapja –  a fizikalitásban is megnyilvánulni képes – teremtőerődnek.
Mindehhez persze a minden érintettre folyamatosan vonatkozó  harmonikus, jószándékú, örök fejlődési célzatú és folyton tapasztalni vágyó Teremtői nézőpontból történő életviteled  és magas etikai hozzáállásod is   szükséges – minden hátsó gondolat és megalkuvás nélkül.
Tudva, hogy a Forrás energiájáról  és lehetőségeiről önmagad mondtál le a végtelen kalandokért és tapasztalatokért, s hogy  itt az ideje kiásnod magad a “mindenféle” teremtéseid romjai alól…
Ennek a felemelkedésnek az alapja pedig  nem más mint az, azon isteni normákhoz való visszatérés amire már  Jézus  is meghívott….

A lelkek és képességeik persze messze nem egyformák – éppúgy ahogy két ujjlenyomat sem egyforma soha –  s ezért képességeik visszanyerésében is különböző az önregeneráló  sebességük. De a holografikus mátrixunk alaprezgésének folyamatos emelkedése  alapvető és kikerülhetetlen változásokat generál  és egy következő aranykori paradigmaváltás felé mozdítja el a fizikai világunkat és benne minden lényt. Gyorsul minden teremtésed megtapasztalási ideje ami ha az utad még mindig a lejtőn visz lefelé elég kellemetlen tud lenni. Viszont ha már kifelé kászálódsz akkor meg segít a Nagy Kerékkel való azonos irányú mozgásod. 

space-fantasy-3A QCC ezen szintjén az utad a Homo Creatíve állapotod  felé a megjelenő tiszta saját energiád és a kezelésére szolgáló új (orosz) információs teremtési módszerek megismerése és aktív használata, amik valóban paradigmaváltóak. Ott találsz majd dolgokat ahol nem feltételeznéd és ahol meggyőződésed, hogy van valami, na pont ott nincs semmi – és hasonló meghökkentő jelenségek tucatjai. Egy – egy valóban meg is jelent – furcsa módszerekkel megteremtett változás, egy darabig még gyakorta “kiveri majd a biztit”, amíg fel nem nősz hozzá. És annak aki még nem éli őket, fogalma sincs mi az, hogy paradigmaváltás… Ahogy a sejt, a szerv, a test regeneráció, az örök életű nem öregedő test, a „feltámadás”, a materializáció,  jelenségei talán már engednek sejteni belőle valamit – persze egyelőre a hihetetlenség sávjából szólva hozzánk.

De hogy hangozhattak egykor vajon  Jézus  szeretetvallásának paradigmaváltó szavai? Vagy Kopernikuszé, hogy a Föld kering a Nap körül és nem fordítva? 

Megvan a ma élő Jézusa és megvannak a mai világ „Kopernikuszai” is…
és régi-új – tovább pontosult és a ma emberének szóló – gyakorlati tanaikon alapszanak a QCC belső akadály lebontó valamint lélek- és tudatosság emelő  gyakorlatai.

Ezért jelenleg a QCC  a  legfejlettebb XXI századi gyorsító pálya azoknak, akik újabb hatékonyabb utakat keresnek, mert

540514_304081073008654_882702994_n1.)Egyrészt belátható időtartam alatt hidal át egy olyan szakadékot aminek a túloldalán  az leghatékonyabb és meghökkentő erejű információs  teremtő eljárások sikeres és gyors  használatára már megérett  tiszta Homo Liberty állapotod  van,

 

 

 

484970_430650253654955_1962622696_n2.)másrészt onnan  célzottan juttat el a Homo Creative állapotod teremtési bizonyosságáig – ha, van benned elég kitartás és a kíváncsiságoddal a hitedet egészen a megtapasztalt bizonyosságodig leszel képes eljuttatni – persze minden elvárás nélkül…
Igen ez a terület már nem teljesen a megszokott duális fizikai világunk törvényszerűségei és egyensúlyai szerint működik. A “minden látszólagos fixpont” elengedése és “azon  valódi egy” saját láthatatlan  - csak jelenségeiben beazonosítható – fixpontod megtalálása és az arra  való stabil átállás az egyik legnagyobb kihívás benne. El kell engedj  majdnem mindent közben, amikben eddig megegyeztél másokkal és ezért fixnek, kézzelfoghatóan igaznak,  stabilnak, szilárdnak értékesnek és fontosnak tartottál.
Igen, sok mindent ígértem eddig, de azt nem, hogy könnyű lesz… mert szinte minden korábbi evilági stabil elképzelésed, hited  részben vagy egészben átértékelésre kell kerüljön – általad. A biztonságos kapaszkodóidat kell elengedd – vagy hirtelen vagy fokozatosan.Ugyanakkor mégiscsak a fizikalitásban kell élj tovább testileg, hisz ez a próbatükör és annak tökéletes. És amíg ezen világok önteremtett gondolati pólusai közt egy stabil  harmóniát és átjárást kialakítasz az nem két nap alatt fog menni… Hiszen fokozatosan integrálnod kell magadban a kezdet és végnélküliség kézzel és tudattal felfoghatatlan korlátlan potenciálját  - aki részben Te is vagy – és az esendő  örökmozgó látszólag szilárd fizikalitást ami ennek csak illuzórikus terméke, miközben a mindennapokban pillanatnyilag teljes meggyőződéssel pont fordítva diktálja a tudatod…
Ez külső fix pontok nélkül csak igen keveseknek sikerült eddig és gyanítom ők is inkább segítő hírnökök voltak mint valós visszakapaszkodók. Az általuk megadott információk viszont valós létrafokokat jelenthetnek a teremtett csapdáinkból való kimászáshoz.  De ahogy az elefántot is falatonként eszik meg – megfelelően mindig az aktuális ” tudati és befogadási szintedhez illesztett” elméleti és fenntartott gyakorlati fokozatosság és vezetett mentori kontroll betartása mellett megszerzed majd a bizonyosságaid, amik szépen stabilizálnak.  A lényeg, hogy el lehet ide jutni, de ebben talán mindennél fontosabb a kellő fokozatosság és a folyamatosság fenntartása  - ami egy külső potens és emelő fixpont, a Mentor nélkül – nagyságrendekkel nehezebb lenne. Ez a viszony  egy reális, viszonylag gyors  és kiszámítható fejlődési lehetőséget kínál.

578435_361326323966529_1538536827_nA  Quantum Creation Course néhány előnye: 

> Nem kell “valós életidő”-ben  megélve megfizetned a karmikus egyensúlytalanságaid kiegyenlítésének az árát. Felgyorsulsz.
> A túlterhelő, blokkoló   és korlátozó élményeidet  és energia lezáródásaidat  nem kell egyenként feloldani, hosszas órákat töltve egyes eseményekkel, hisz tömeges oldás történik úgy, hogy az nem terhel érzelmileg (nagyon) túl
> Ugyan mentálisan elfáradsz, de a feloldott  élménytömeg érzelmi és erőfeszítés része nem rángatja meg és nem viseli meg teljes erővel a testedet és alapvetően nem borít ki az egyensúly kiegyenlítődése
> A QCC gyakorlatai során a mentális, érzelmi  és fizikai automatizmusaid kioldódnak és eltűnnek örökre. A mentális és lelki kényszerességek, függőségek  (taszítások-vonzások)  bármivel  kapcsolatosan amivel dolgozunk – mindegy, hogy ki vagy mi az – gyorsan elpárolognak.
> A gondolati felidézés vagy gondolati képek megteremtésének  színessége, dimenzionalitása, és élessége brutálisan megjavul. Ha korábban nem volt, csak feketeség  akkor képes leszel hamarosan  színes felidézésre  is.
> Útközben jelentősen javul a memóriád.
> A múlt zaklatottságai, fájdalmai, gyászai többé nem izgatnak fel.
> Brutálisan megnő a kreativitásod és a mentális teremtő erőd, hisz a  QCC ott kezd ahol mások befejezik
> Jelentősen javul az aktív  élő szabad figyelmednek  és szándékerődnek a szintje és a mentális  terhelhetőséged.
> Felszámoljuk az érzékeny  ”nyomó gombjaid” 
amik a reaktív  programjaid indították eddig.Fokozatosan megszűnnek azok a korábbi félelem alapú ösztönös reakcióid, amikre bizton építhetett bárki (gyerek, család, ügyfél, főnök, média) és helyette józan döntésekkel irányítod az életed.     A figyelmed és az időd feletti kontrollod végérvényesen visszaveszed.
> Magasabbra emeljük a saját magaddal kapcsolatosan megszerzett önbizonyosságod és teremtő erőd szintjét, hogy egyre inkább  képes légy független lenni, azaz élni és dolgozni  a saját életteredben és a saját időbeosztásod szerint, nem másoktól függve és nem nekik mindenáron megfelelve.
> Ahogy tisztulsz úgy  egyre  harmonikusabb  szerelmi és családi kapcsolatokra is alkalmasabb leszel, s automatikusan olyanokat vonzol be akik már  szintén ezen a magasabb tudati szinten élik az életüket.Ez  akár az üzleti kapcsolataidban is mentesít az “alsóbb kategóriás ügyfelek” adta  visszatérő és fájó tapasztalatoktól. Mert amit már “bent” feszültség mentesíteni tudsz az “kint” már nem fog megjelenni karmikusan.
> A “nincs időm” kijelentése a múlté. Saját  időd és élettered teremted meg és használod a legjobb belátásod szerint. Befejezed függeszteni magad másoktól és egyre inkább csak azt éled, amit valóban a lelked szerint választani is akarsz!   

kötélen...> A  személyes energiaszinted és önbecsülésed, önbizalmad megemelkedésével, képessé válsz kilépni a Téged korábban gúzsba kötő alkukból és képes  vagy kilépni  a személyes elnyomattatás alól is. Sőt, Te sem mások leuralásában keresed a  biztonságodat…
> A QCC kiemel az esendő emberi létből
és rádöbbensz valójában Ki vagy és mire lehetsz képes!  

Itt a Quantum Creation Course-ban pontosan a saját specializált képességeink, képzelőerőnk, teremtő kreatív energiánk és életerőnk energetikai rehabilitációját végezzük, a meglévő pillanatnyi induló szintről,  egyre bővülő körökben.
A határ gyorsan tolódik túl  először a  saját univerzumod most lekorlátozó keretein, majd minden máson is…

1976882_606503439440685_1604849930_nMi a  Quantum Creation Course végzésének módja? 

1.Ez egy személyre szabott, Mentor Mentorált kapcsolatban zajló,
alkalmanként  2-4 órás, de sok tucatnyi speciális etapból álló kurzus. Amit sok-sok életen át a lélek feltornyozott magának korlátként az információs mezőben – az most hatékony átalakításra és lebontásra kerül… A mező jól kontrollált változásainak visszajelzése egyedi fejlesztésű multitenziós eszközzel  felügyelt. (Hogy ne hazudtoljam meg villamos mérnök mivoltomat se…)

2. Majdnem minden blokk lényegi kulcs információk átadásából, majd személyes páros  energetikai egyensúly helyreállító, blokkoldó gyakorlatokból áll, amit otthoni önálló szorgalmi munka követ – saját ütemben végezve. Így az információs mező tartalmának a módosítása és a saját energia teremtő képesség fokozása több irányból folyamatosan stimulált. A közben megszerzett tudás és tapasztalat pedig képes stabilizálni a javuló állapotokat, és a korábbi kioldott figyelem és energia csapdák már nem képesek rabul ejteni a mentoráltat. 

valódi önmagadMinden találkozás eredményt hoz és a megváltozott  energetikai egyensúlyod és változó tudati és érzékelési állapotodat
– az oldások élményeiben,
- a javuló jelenlétedben,
- testi-lelki méregtelenítésben,
- a zavaró testi érzetek        megszűnésében,
- a javuló önismeretedben,

– a spontán felismeréseidben,
– a nagyobb belső nyugalmadban,
– a növekvő stabilitásodban,
– külső-belső érzékelésed egyre kisebb különbségeket is megkülönböztető finomodásában,
- egyre tisztább és megjelenő új érzékelési csatornáidban

– a mindennapjaid megváltozó emberi viszonyaiban,
- eleinte szokatlan fajta “hirtelenke” teremtéseidben és  

– az életedben  mind gyakrabban felbukkanó újfajta szinkronicitásokban tudod, mint dinamikus élő tükörben megfigyelni. Ezek a változások mindenkinél kicsit mások, ahogy fejlődik a QCC-vel, hisz korábban mindenki a saját módján mondott le a képességeiről és teremtő energiái használatáról.

3. A Mentor minimum heti kommunikációban leköveti a házi feladatok végzését, és rendelkezésre áll E-mailen, és telefonon, ha a Mentoráltnak kérdése van a gyakorlatok végzése során vagy megosztaná a gyakorlatok tapasztalatait,  elért  eredményeit, érzéseit.

4. A találkozási gyakoriság rugalmas, de  minimum 1-3 hetenként javasolt. A leggyorsabb fejlődést 2-3 naponta történő találkozásokkal lehet elérni. Minden jól elvégzett  házi és szorgalmi gyakorlati feladat gyorsítja az egyéni fejlődést és ezekkel lehet a  napi folyamatosan javuló belső egyensúlyi állapotot fenntartani és fokozni.
Az élet meg nap mint nap adja a kihívásokat és “húzza az ívet”  és egyben evvel a dinamikus tükröket is az ember orcájába tolja. Csak győzzed eléggé ébernek  lenni rá és  azonnal észlelni  a “mi okoz mit” összefüggéseket  a történésekben… egy-egy oldás után. 

5.  Az elkezdés előfeltétele
minta_teszt_szemtop> egy
Személyiségtopográfiai Teszt kitöltése 
http://www.iqacons.hu/content.php?section=2&idx=19&alsection=6

0_eva
> egy Életerő Teszt kitöltése
(Kitölthető  a weblap jobb felső sarkában lévő kitöltőn)


önértékelési teszt mintagrafikon
> egy Önértékelési Teszt kitöltése (Kitölthető  a weblap jobb felső sarkában lévő kitöltőn)

 

teremtési gyorsteszt

> egy Teremtési Gyorsteszt (Kitölthető  a weblap jobb felső sarkában lévő kitöltőn) amelyek személyes kiértékelése ingyenes, valamint

262683_441949492525031_1618776133_n> az első találkozás során egy a személyes problémákat is felmérő beszélgetés valamint

 

ethet_par> a mentor személyes elfogadása a közös munkára és ennek

 

 

227676_449934118393235_2143738091_n> folyamatos, lelkiismeretes és motivált végzése

 


704621_436715659715081_1307190293_o
Minden további kérdést is személyre szabottan a teszt kiértékelések  során tisztázunk. A folyamatos haladás és a költségek biztonsággal való tervezhetőségére -  2015. szeptember  31-ig bevezető árakon- , és további előnyös  10-20-30 órás, egyedi csomagárakon dolgozunk.

Minden pillanatban mindenki önmaga minősíti magát, élete minden szituációjában  -
a saját pillanatnyi állapotával…

Miért is ne lépnél Te is magasabb ligába?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>