Hogyan működik?

Haladj a saját sebességeddel!

Haladj a saját sebességeddel!

Ez a kurzus figyelembe veszi a résztvevők aktuális induló tudati szintjét és saját optimális sebességű haladást, tesz lehetővé számukra.
A még útkereső tudati szintektől a fejlettebb mesteri szintekig képes minden állapotot hatékonyan javítani, mert az élet legeslegalapvetőbb törvényszerű-ségeivel dolgozik.

Az "ön-bizonyosság"-od szintje határozza meg a teremtési képességed!

Tisztítsd meg és fejleszd tovább  a  saját univerzumodat sokkal hatékonyabban és gyorsabban   mint eddig !

A QCC tehát azt a belső teremtő forrás-képességünket reha-bilitálja ami “világokat” hoz létre, de valójában nem függ az általa teremtett dolgoktól, hacsak mi nem függesztjük magunkat a teremtményeinktől. Az általa terem-tett világok sora pedig nem más mint
>  az elhanyagolt saját belső univerzumunk,
>  a másokkal kialakított kisebb nagyobb közösségeink belső világa, és 

> az “élettelen” anyagi  környezet, a környező  fizikai univerzum.
A QCC megismertet a működési törvényeikkel, 
és azok kölcsön-hatásaival, hogy mindig   uralni tudjuk azokat,  az éppen aktuális tudati fejlettségünknek  megfelelő szinten.

Persze az út hossza egyénenként más, de bárki által (!) bejárható.

És az út végén a gondolat egy a tettel  -  és a fizikai törvények megkerülésével egyszerűen csak a maga természetességével megtörténik.

74708_304647659618662_120680488015381_706635_1029211008_nMert a realitás világa nyersanyagát képező  instabil szubatomi örvénylés reagál a gondolatra, különösen a teljes bizonyossággal tett belső elképzelésekre. Egy okból, mert valójában közel azonos a minőségük, de az  élőbb “még meleg teremtő gondolatforma” saját alakjára képes rezonáltatni a nyersanyagot, ahogy a mágnes erővonalai a vasreszeléket. Legyenek azok a gondolati formák  szándékosak vagy akár tudatalatti automatizmusokból eredőek.   Ha ezek a saját univerzumbeli  elképzelések vagy gondolati makettek teljesen  erőfeszítésmentes csendes megfigyeléssel, vagy más szóval tanúsítással, egy lelkileg is ellazult  állapotban  jönnek létre, akkor  képesek  a fizikai világunk quantum mezejében a valószínűséghullámokat a  gondolati makettel egyező állapotúvá  formálni.
A gondolat és a tett, mint egy reális teremtmény, teljes átfedésként megjelenik. Ezt az amit szinkronicitásként néha megéltünk már: “Jé, pont így képzeltem el!” felkiáltással…

the-evolution-of-man-and-woman

Lépésről lépésre épülően haladj !

 Az QCC több tucatnyi etapból

– azaz önállóan is kerek egész és érzékelhető változásokat okozó – modulból áll.
.
.

165801_383126935058264_632749851_n

Új információk + párosan végzett gátlás-energia kivezetés+saját-energia fejlesztő gyakorlatok

1. Minden etap első része 2 vagy 4 órás időtartamú - a Mentorált mentális állapotától, felfogó-képességétől, és induló energiaszintjétől függően.
>Ekkor rövid elméleti információ átadás majd azonnal az etapra jellemző 
közvetlen mentális gátlás- energia  kivezetés történik, speciális páros gyakorlatok formájában. (bővebben ld. később…) 

 

11762_400008786704916_1066851748_n

Együtt minden könnyebb!


2. Ha az egyensúlyvesztettség  magas fokú, akkor az egyensúly kiigazítás több 2-4 órás újabb páros munkát is igényelhet, mire valaki kész lesz az önálló gyakorlásra, az adott etap szintjén. (Hiszen minden mentor “hozott anyagból” dolgozik…amit az “élet gyúrt” össze). Ugyan a változás jól érzékelhető, de az egyéni figyelemenergia teremtő és fókuszálási valamint az őszinte szembenézési és  változási hajlandóság miatt ennek időigénye egyénenként változó. Trendjét tekintve az egyéni tudati  fejlődésével párhuzamosan exponenciálisan javul.

3. Amennyiben a Mentorált igényli, eleinte  - az induló önbizalomszint  megszerzéséig -  az önállónak szánt gyakorlatok is végezhetők a Mentorrral. De a vége mindig az önálló gyakorlás!!!

 

465664_434170949969552_1141888149_o

Az égetően fontos információk pontosulnak…

4. A következő találkozásig a Men-torált írásban összefoglalja, hogy mit értett meg az elhangzottakból és elküldi a Mentornak. Ez visszajelzés neki  a Mentorált megértési és felfogási képességéről és a saját információ-átadó hatékonyságáról. Ezért cserébe a Mentorált megkapja rövid írott formában is az  adott etap kulcsinformációit.

 

303897_235433616582826_578700009_n

Nézzük mi képes megváltozni, az új nézőpontok és az új saját egyensúly nyomán…

5. Két találkozó között az egyén a megváltozott nézőpontjai szerint, az új egyensúlyi állapotában folyamatosan éberen figyeli a környezetét és igyekszik észrevenni mindazt, ami addig rejtve volt számára az emberi és más viszonyaiban. Nagyfokú éberséggel van minden változásra, amik bekövetkeznek az életében, hogy egyre tudatosabban tapasztalja, mit teremt és azt  hogyan teszi, akár tudatosan akár az automatizmusaival…
Folyamatosan keresi a mozgató rugókat, alkukat, amik hatnak az életére, legyenek azok akár külső erők, személyek, akár saját belső meggyőződései és  - az elkerülésre vagy éppen túlzottan is függő megélésre inspiráló –  érzései. Ha felismerte őket, már lefelezte az erejüket. Felismeréseiről  lehetőleg hetente tájékoztatja a Mentorát – folyamatos  E-mail kapcsolatban maradva vele.
Mindez az éberségre, a szinkronicitások és változások észrevételére, a  ”mit hogyan okozok?” valamint a saját hite-gondolata-érzése-tette-eredményei láncolatainak  megfigyelésére és korrekciójára tanítja és így az életben való jelenléte egyre természetesebb és élvezetesebb lesz a számára, szemben a korábbi szenvtelen vagy élveteg üzemmódokkal. 

 

Az idő neked dolgozik, ha már jó irányba mész ...

Az idő neked dolgozik, ha már jó irányba mész …

6.Emellett igyekszik az életébe beiktatni minél gyakoribb nyugalmas időszakokat (perc-eket , tízperceket, órákat), amikor (saját) zavartalan élettérben és saját idejében lehet (ez lehet az autója, amikor félreáll 10 percre vagy  egy parkban, ahol békén hagyják vagy becsukja az irodája, szobája ajtaját 10 percre, vagy 10 perc amíg a gyerek alszik du .stb?). Ezekben végzi el az önálló egyszerű gyakorlatait, amiket kicsit később már a mindennapi élete részévé tesz és bárhol, bármikor képes alkalmazni.


Az alapvető különbség a QCC és más, a teremtési képességet helyreállító csoportos módszerek  között:

> a QCC  szinergikus hatású komplex technológiájának extrém működőképessége, köszönhetően egy tenzoros visszajelző eszköznek is,
> a mentorral való folyamatos tartós kapcsolatban rejlő jelentős stabilizáló és fejlesztési potenciál 

> és a Mentorált energiateremtő képességéért  elvégzett közös és egyéni napi, heti  munka.
A cél
a legrövidebb idő alatt a külső és belső húzó-vonó energiahatások fölé  kerülni,  hogy a teremtéshez már ne legyen szükség még a teremtő energiák aktív használatára sem.Elég legyen hozzá a belső egyéni irányítás ereje.

295045_409076709131101_1643777016_nA Mentoráltnál fokozatosan megjelenik az a  képesség, hogy a kellő önbizalommal és bizonyossággal megtett  kijelentései – a látszólagos  szinkonicitásokon keresztül – már  egyre gyakrabban és egyre jobban  előrejelezhető módon befolyásolják  a  fizikai környezetre irányuló  teremtéseit is.
Ezt viszont még karakteresebben érzékelhetően megelőzi az a képesség, ahogy a Mentorált – a saját univerzumával jóval összemérhetőbb mások univerzumára - fog tudni jól érzékelhető erőteljes hatásokat kifejteni.  Ami, ha mondjuk az illető értékesítő vagy vezetői munkát végez kifejezetten nem hátrány…

A QCC tehát ezért finom egyensúlyt tart fenn az
>  
új ismeretek átadása a
>  páros feloldó és
> az  önálló stabilizáló egyéni gyakorlatok valamint a 

saját életminőség javulás gyakorlati megvalósítási négyese között, szinte minden egyes  lépésében. Ezért minden találkozáskor csak annyi elméletet ad át, amennyi az együtt, majd az önállóan végezhető gyakorlatokhoz, valamint azoknak    a mindennapokba való integrációjához szükséges. És azok gyakorlati alkalmazása is elvárt, hogy a tudás és az új képességek alkalmazása  belegyökerezzen a mindennapokba. 

Kicsit bővebben, a mindent előre tudni akaróknak…: 

A páros gátló-energia kivezető  gyakorlatok során először passzív oldás történik a Mentorált számára. Ezzel  a Mentor a jelenleg legkeményebben őt lekorlátozó külső energiaköpenyt oldja fel nála, majd utána a munka aktívvá válik  a Mentorált számára is, és tudatos irányítás mellett két hatásmechanizmus mentén folytatódik:
>> Az egyik irány az energetikailag rögzült, test körül elhelyezkedő élménytömegekbe bevésődött, tudat alatt működő hitek, döntések, megszokások, korlátozó és késztető érzelmek valamint  fizikai kényszerek élményeinek  holt és kényszeres energiájának kisütése - megfelelő fokozatosság mellett- , arról a belépési szintről indulva ahol a Mentorált el tudja kezdeni  kezelni azt. Ugyanis a változásra való képessége teljesen más mondjuk egy enyhe autistának  és egy reiki mesternek.
Ezért a QCC gyakorlati módszere először minden indulót felhoz -  a saját induló szintjéről  - oda, hogy mentálisan elég erős legyen először  a saját világában megteremteni valami számára jól érzékelhetőt, majd a maga komplex módszerével a mentorált gondolati és érzelmi rendszeréből szisztematikusan oldja ki a teremtése ellen befeszülő korlátozó és kényszerítő szabotázsenergiák információs mező tartalmát.

>> A másik párhuzamosan evvel követett irány pedig a Mentorált figyelmi energiájának és kreatív energiateremtő szintjének  aktív edzéssel történő, folyamatos kontroll melletti intenzív növelése.

–>A két módszer egy időben végzett és folyamatosan fenntartott aktivitása  egymást erősítő szinergikus  hatásokat kelt
- úgy az érzelmek,
- mint a testi érzetek
- valamint a lelki érzések megélési képességében.
- Erőteljesen javul a közvetlen érzékelés képessége és az
- önbizonyosság abban amit jónak lát megtenni.
–>Megjelenik egy belső csöndesség és nyugalom, amit egyre kevésbé képes bármi is feldúlni.
A korábban, a QCC-t elkezdő  életerővel még kezelhetetlennek hitt élménytömegek rögzültségeinek feloldódásával megjelenik
- egy jobb emlékezési képesség és
- egy életteli tettrekészség és életkedv is.

–>Ugyancsak érdekes jelenség a párhuzamos, illetve – aki már kész rá –  a multi-dimenzionális  jelenségekre  való nagyobb hajlandóság ás aktivitás a mindennapokban.

–>A magasabb tudati állapottal járó ön-bizonyosság, az önerőre ébredés, pedig a folyamat következményeként gyorsan  jelenik meg, és a megnövekedett önmagunkba vetett hitben és az állhatatosság megjelenésében is megnyilvánul. Eddig lehetetlennek tartott dolgok kezdenek kézközeli realitássá válni. Eltűnnek a kétségek, a hezitálások, a kényelmetlen hatáshelyzetek s egyfajta csöndes határozottság és aktivitás veszi át a helyüket.

Az önmagunkba vettet hit a  saját hatalmunkhoz  vezető út nyitánya.

A status quo-hoz ragaszkodó környezet persze ezt nem mindig üdvözli kitörő örömmel… De ez már legyen az ő inspirációjuk a változásra.

> A múlt terheinek elengedése után a tiszta “alapszemélyiség” lesz a domináns – hisz minden lélek más és más – karakterét tekintve még véletlenül sem olyan mint egy másik.
> Az eredeti egyéni vonások felszínre törésével összhangban megjelenik a saját követendő  egyéni cél kitűzésének és megvalósításának belső igénye is.
> Javul a személyes integritás, a hűség és állhatatosság az önazonosságunkhoz, és a kiállás a nekünk fontos valódi “élet-igenlő értékek” mellett.
> Az élet megélésnek minősége változik meg karakteresen: saját idő teremtése, saját életterek, saját döntések, saját “játszmák” indítása  és az azok mellett való kiállás és a velük való foglalatosság lesz egyre inkább a jellemző, ahelyett, hogy mások terében, mások döntése szerinti idegen “játszmákat ” és célokat követne valaki – mint egy bábu a sakktáblán.

–>Az új választott saját területekhez szükséges szakmai kompetenciát egy esetleg teljesen új életterületen való tevékenység elkezdéséhez persze szintén javítani érdemes majd,  de van már hozzá bőven lendület és mersz, belső életerő  otthagyni a régit és elindulni a megszokottól eltérő  izgalmas egyéni fejlődési  utak bejárásához.

Talán erre mondják, hogy megint felszabadult valaki?
Aki soha nem áll rajhoz vajon célt ér-e valaha is?
Vedd kézbe a saját sorsodat, mert nálad van a legjobb kezekben! 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>